De restauratie en revitalisatie van De Plasserwaard

Het heeft na de aanvraag nog lang geduurd voordat de Plasserwaard in 2004 de rijksmonumentenstatus kreeg. Rijkswaterstaat was er dan ook niet blij mee. De Plasserwaard ligt in de uiterwaard van de Rijn en na de hoge waterstanden van 1993 en 1995 ging er een 'bouwslot' op alle uiterwaarden. Zonder rijksmonumentale status had de Plasserwaard niet herbestemd kunnen worden en had het lot van de steenoven vermoedelijk in handen gelegen van Rijkswaterstaat.
Nu geeft de fabriek u een zeldzame kans om  in de uiterwaard te komen wonen.
In een uiterwaard die deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur, een steeds rijkere biotoop met bevers, ringslangen, kerkuilen, ooievaars, lepelaars enz.
En ook dit is uitzonderlijk, wonen in de ecologische hoofdstructuur; de ontheffingen en vergunningen zijn er, voor u slechts de vruchten.
Zo'n kolossaal en karakteristiek gebouw in zo'n kwetsbaar gebied vraagt om een uitgekiende functie en inpassing. Daar waar  bv. de bestemming nog 10 wooneenheden toelaat, is er  voor gekozen om slechts 8 woningen te realiseren. De buitenruimte kan daardoor extensiever en met meer kwaliteit worden ingericht. Zo blijft de rivierzijde van de steenoven autovrij, hetgeen niet alleen beter harmonieert met de extensief beheerde uiterwaarden aan die kant, maar ook waarde toevoegt voor de bewoners. Aan deze zijde heeft ieder appartement het exclusieve privegebruik van een stuk klinkerterras en groenzone in de natuur, overlopend in een collectieve zone. Zie hiervoor de terreintekening.
De gerestaureerde 26 ovenkamers hebben een nieuwe functie als entree, als garage en als multifunctionele ruimte, geheel geïntegreerd in de acht  woningen.