Plasserwaard

 

In 2010 werd op initiatief van ondergetekende  begonnen met de herbestemming van  steenoven de Plasserwaard.

Gedurende de bouw en restauratie heeft deze website gediend om van afstand mee te kijken met de omvorming van dit industriele monument.

De restauratie werd in september 2013 voltooid en inmiddels is de oven volledig bewoond.


De website plasserwaard.nl zal langzaam doven om daarna getransformeerd te worden ter ondersteuning van datgene dat ondergetekende met u wenst te delen.

Dit kunnen ontwikkelings- en of restauratieprojecten zijn, maar ook zaken die betrekking hebben op het ambacht dat ik vele jaren heb uitgeoefend, te weten de aannemerij in de bosbouw. En dan met name de trekpaardenpoot daarvan.

Voorts is het  niet uitgesloten dat agrarische activiteiten onderdeel zullen uitmaken van mijn activiteiten en dus ook deze site.

Ondernemer blijf je.

Het project Plasserwaard bleek onbedoeld een levenswerk te zijn. Bevoorrecht voel ik mij toch met het succes dat mij  in deze moeizame tijd ten deel viel.

Geniet u mee van de foto's en de geschiedenis. Opdat zij inspireren tot mooie dingen.

 

Henri de Jonge